Przegląd gwarancyjny klimatyzatora ściennego

Informacje

265,00 

netto
Wariacje:

Description

Wykonywanie okresowych gwarancyjnych przeglądów konserwacyjnych jest wymogiem gwarancyjnym producentów klimatyzatorów. Przeglądy należy wykonywać co pół roku bez względu na intensywność eksploatacji.

Zabrudzona jednostka wewnętrzna wpływa niekorzystnie na jakość powietrza w pomieszczeniu.
Zabrudzona jednostka zewnętrzna obniża wydajność pracy oraz powoduje przeciążenie mogące w skrajnym przypadku doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

 

 

zakres standardowego przeglądu konserwacyjnego

Parownik (jednostka wewnętrzna)
1. sprawdzenie pracy sterownika oraz pilota bezprzewodowego sterowania
2. weryfikacja stanu zabrudzenia
3. wyczyszczenie filtrów
4. wyczyszczenie wymiennika z wykorzystaniem szczotki oraz grzebienia do lameli
5. dezynfekcja
6. wyczyszczenie wentylatora (bez demontażu)
7. umycie i wyczyszczenie obudowy
8. sprawdzenie drożności skroplin
9. pomiar różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie

Skraplacz (agregat zewnętrzny)
1. weryfikacja stanu zabrudzenia
2. oględziny agregatu pod względem wyszukania ewentualnych wycieków
3. wyczyszczenie wymiennika z wykorzystaniem szczotki oraz grzebienia do lameli
4. wyczyszczenie środkiem chemicznym
5. umycie i wyczyszczenie obudowy
6. pomiar prądu obciążenia
7. odczyt ciśnienia ssania

 

Czas wykonania standardowego przeglądu konserwacyjnego ok. 1 godzina.
W przypadku stwierdzenia silnego zabrudzenia zostanie wykonane dodatkowe czyszczenie w cenie 265 PLN netto.
W przypadku stwierdzenia usterki klimatyzatora wykonanie przeglądu konserwacyjnego jest wstrzymane do czasu wykonania naprawy.
Wykonany przegląd konserwacyjny zostanie zarejestrowany w bazie producenta.

W przypadku gdy zaparkowanie samochodu serwisowego na czas realizacji usługi jest płatne koszt opłaty parkingowej zostanie doliczony do ceny usługi.