Diagnoza

Informacje

350,00 

netto
Wariacje:

Description

Usługa serwisowa zdiagnozowania usterki urządzenia.

Usługa diagnozy obejmuje próbę stwierdzenia przyczyny usterki oraz wycenę naprawy.
Nie zawiera kosztu naprawy.
W niektórych przypadkach jednoznaczne wskazanie przyczyny usterki może być niemożliwe ale ze względu na poświęcony czas i podjęte działania nie zwalnia to z obowiązku zapłaty .